HÉVÍZI TV

HÉVÍZI TV

HÉVÍZI TELEVÍZIÓ

8380 Hévíz, Széchenyi utca 29.

+36 30 207 7456

facebook

kedd, 15 máj. 2018 15:26

Új tagokkal bővültek a hévízi reformátusok

Keresztelésre és konfirmálásra várták a gyülekezet tagjait.

 

Örömteli események tanúi lehettek a hévízi református gyülekezet tagjai. A Pünkösd előtti vasárnapon új tagokkal bővült a keresztyén egyház. Az istentisztelet elején keresztelőt tartottak, mely során Péntekné Vizkelety Márta lelkész áldást mondott a megkeresztelt gyermekre, szüleire és keresztszüleire is. Az eseményt követően a 8-dik osztályos konfirmáló tagok tettek tanúbizonyságot a gyülekezet előtt az Istenbe vetett hitükről. A konfirmáció során az egyház legfontosabb kérdéseiről, a bibliai történésekről és a hit igazságairól kellett beszámolniuk a diákoknak.

Péntekné Vizkelety Márta - református lelkész, Hévíz: "Ettől kezdve, hogy ők lekonfirmálnak, a gyülekezetünk felnőtt tagjai közé soroltatnak. Ugye lesz is a konfirmáció végén egy felhatalmazás, ami azt jelenti, hogy felhatalmazzuk őket, hogy a gyülekezetünk választójoggal rendelkező felnőtt tagjai legyenek, illetve, innentől kezdve részesülhetnek az Úrvacsora sákramentumában, szentségében."

Az eseményen ebben az évben felnőtt konfirmáló is részt vett. A szertartás végén a lelkész kézrátétellel áldotta meg a fiatalokat, majd felkérte Dabóczy István presbitert, köszöntse a gyülekezet új résztvevőit. A presbiter beszédében kiemelte, több okból is fontos számukra a konfirmáció. Egyrészt azért, mert az egyházilag nagykorúak teljes körű tagjai lesznek a gyülekezetnek, másrészt pedig  azért, mert minden évben bővül a gyülekezet létszáma. Az egyházban a kezdetekkor még csak 20-25 fős volt a hévízi reformátusok létszáma, mára viszont minden vasárnap tele van a templomuk.

Dabóczy István - presbiter: "Ez többek közt annak a következménye, hogy tavaly és tavalyelőtt is már sokan voltak, akik konfirmáltak, és ezek az emberek, akik akkor gyülekezeti taggá váltak, szépen itt vannak minden vasárnap. vagy legalábbis nagyjából minden vasárnap. A gyülekezet építése szempontjából igen fontos dolog, hogy megint, megint és ismét növekszik a létszámunk."

A konfirmálás végén a lelkész felkérésére a jelenlévő presbiterek kézfogással köszöntötték gyülekezetük új tagjait.

Kapcsolat

8380 Hévíz, Széchenyi út. 29.

+36 30 207 7456

Szolgáltatónk:

znet logo

Itt talál minket:

© 2016 - 2019 . Hévízi Televízió. Minden jog fenntartva!